Fieldorf

33 teksty – auto­rem jest Fiel­dorf.

Bo­li mnie głowa , bo­li mnie ręka , ale nie ma większe­go bólu od złama­nego ser­ca ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 lipca 2011, 17:04

nie każda gałąź us­chnie , nie każdy płomień się uga­si .... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 lutego 2011, 23:53

Nie po­rażka tak bo­li , tyl­ko żal , że nie było wyg­ra­nej !! 

myśl
zebrała 42 fiszki • 31 stycznia 2011, 16:35

Nie bał się chmur ... Do­sięgła go ziemia !!! 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 stycznia 2011, 16:00

nie ważne ile się przeg­rało w życiu , ważne co się jeszcze wyg­ra , nie war­to żyć przeszłością , ważne co jeszcze przed na­mi .. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 stycznia 2011, 13:31

Kiedyś chciałem zdo­być świata szczyt , te­raz pragnę szczy­tować tyl­ko z Tobą !! 

myśl
zebrała 17 fiszek • 13 stycznia 2011, 14:46

naj­gor­szy mróz nie uga­si uczuć ja­kie żywię do Ciebie 

myśl
zebrała 26 fiszek • 7 stycznia 2011, 17:33

co mam po­radzić , że bez two­jego głosu ani szep­tu nie mogę wyt­rzy­mać ... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 stycznia 2011, 12:54

Kochałem ją , Ona nie ... , roz­paczałem , zam­knięty w sa­mot­ności upa­dałem , po ro­ku do­wie­działem się , że ona wte­dy też mnie kochała , też płakała i też nie wie­działa , że ja chciałem . Te­raz jest za późno , za­kochała się na no­wo a ja Tonę w morzu łez , że mogło być tak pięknie ... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 stycznia 2011, 21:52

Kiedyś myślałem , że Raj jest na ziemi ..!! , te­raz mam tyl­ko nadzieję , że is­tnieje po śmier­ci ... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 18 grudnia 2010, 11:49

Fieldorf

World Is Yours

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fieldorf

Użytkownicy
E F G
Kalendarz
Aktywność